“ФП и Ко “ЕООД е създадена през 2002 година . Структурирана е в няколко самостоятелни направления.

Ние предлагаме квалифицирани услуги, отговарящи на съвременните тенденции в управлението . Екипът на “ФП и Ко “ЕООД признава важността на промяната, окуражава и подкрепя иновациите. Нашата организация е ориентирана изцяло към клиента и удовлетворяването на неговите потребности.

Фирмата е сертифицирана и e въвела в работата си следните стандарти:

ISO 9001:2008 и EN 15038:2006 БДС

Представяме на Вашето внимание нашите услуги, които са се утвърдили като един от символите за качеството и професионализма на “ФП и Ко“ ЕООД